Ambulansepersonell

Er du ambulansearbeideren som liker en variert og utfordrende hverdag, som er motivert for å gjøre en god jobb sammen med faglig motiverte medarbeidere?
Da er kanskje du den nye medarbeideren i område 3, i naturskjønne Hamarøy og Steigen.
 
Ambulansearbeideren jobber med akuttmedisin og er et bindeledd mellom pasienten, sykehuset og annen helsetjeneste. Som ambulansearbeider er du i beredskap til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade.
Ambulansetjenesten i område 3, Nord-Salten som er kommunene Steigen og Hamarøy, har i alt fire ambulanser. Pr tiden har vi stasjon på Oppeid, Innhavet og 2 stasjoner i Leinesfjord.
Område 3 utfører totalt ca. 800 oppdrag og kjører ca. 200 000 km pr år. For tiden er vi 24 ansatte, og vi har et godt faglig og sosialt miljø. I Nord-Salten er det store muligheter for å oppleve spektakulære omgivelser, en rik natur og et godt kulturliv. 

Følgende stilling som ambulansearbeider er ledig i område 3:

Steigen:             

 • 2 x 50 %   Fast stilling i turnus p.t. med stasjonsvakt. Oppstart snarest mulig.
 • 3 x 50 %   Midlertidig i turnus p.t. med stasjonsvakt. Oppstart snarest mulig.
 • 1 x 100 %  Midlertidig i turnus p.t. med stasjonsvakt. Oppstart snarest mulig. 

Hamarøy:         

 • 1 x 100%    Midlertidig i turnus p.t. med stasjonsvakt. Oppstart snarest mulig.

Midlertidige 50 % kan kombineres med 50 % fast stilling så lenge det er stasjonsvakt. 
Midlertidige stillinger fra oppstart og frem til 31. august 2021,med mulighet for forlengelse eller fast stilling ved ledighet.

Søknadsfrist: 10. februar 2021

Ta gjerne kontakt for en uformell prat med:
Mathilde Marhaug, Enhetsleder, 991 54 393 – mathilde.marhaug@nordlandssykehuset.no

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene 

 • Rykke ut og transportere pasienter mellom forskjellige institusjoner innen helsevesenet
 • Gjennomføre akuttmedisinsk behandling
 • Undersøke og identifisere svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter
 • Pleie, vise omsorg og kommunisere med pasienter
 • Vurdere alvorlighetsgrad og prioritere i situasjoner hvor flere er skadd
 • Rapportere og dokumentere pasientopplysninger
 • Kvalitetssjekke og vedlikeholde utrykningskjøretøy og medisinsk utstyr og holde det i operativ tilstand
 • Medisinskfaglige samarbeid et tverrfaglig miljø
 • Deltar i daglige rutiner ved arbeidssted
 • Vedlikeholde faglig kompetanse
Du innehar disse kvalifikasjonene
 • Autorisasjon som ambulansearbeider. Annen helsefaglig utdanning,med  autorisasjon som helsepersonell og gjerne med erfaring fra prehospital,  vil også kunne vurderes
 • Førerkort klasse B, og uttrykningssertifikat kode 160
 • Ved innfasing av nye utrykningskjøretøy må det påregnes og ha eller ta klasse C1
 • PHTLS og AMLS kurs, eller være villig til å ta det 
 • Opprettholde krav til medisinske sertifiseringen
 • Kjennskap til dataverktøy
Vi vektlegger følgende personlige egenskaper
 • Du er god i kommunikasjonen med pasienter, pårørende og kolleger
 • Du har gode samarbeidsevner, bidrar aktivt til samhold og problemløsning i makkerpar, i vaktlag, på stasjon og i avdelingen for øvrig
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig godt
 • Du er rask og har en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og er godt kjent med ulike dataverktøy for dette
 • Du evner å jobbe under press og beholder roen i stressede situasjoner
 • Du er tilpasningsdyktig og fleksibel, ut fra ulike krav i jobben
 • Du har en grunnleggende respekt for den enkelte pasient
 • Du har et faglig engasjement og medvirker i den faglige utviklingen og trives med å jobbe tverrfaglig 
 • Du har fysisk styrke, utholdenhet og bevegelighet til å kunne utføre de oppgaver som forventes i operativ ambulansetjeneste, trygt og effektivt.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver som vil utfordre deg
 • Moderne utstyrt bilpark og medisinsk utstyr
 • Vi har god opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring og utvikling
 • Vi mener å holde et høyt faglig nivå
 • En inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Så er vi så langt vi kan behjelpelig med å finne bolig

Her kan du lese en story om våre kolleger i et annet område som gir en god beskrivelse av våre arbeidsoppgaver. Det samme finner du i serien 113 på NRK. Her får du et godt innblikk i å jobbe ute i distriktet med utfordringer som blant annet store avstander, ikke ulikt det vi har her i vårt område: 

På vaktrommet er alle følelser velkomne