Rådgiver Lærings- og mestringssentret

Fagavdelingen- LMS - Bodø, Nordlandssykehuset

Litt om Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver og skal sikre at pasienter og deres pårørende får ivaretatt rett til medvirkning og informasjon.  LMS sin kjernevirksomhet og funksjon skal kvalitetssikre og tilrettelegger for god pasient og pårørendeopplæring individuelt og i gruppe. LMS er et helsepedagogisk ressurstilbud som har med brukermedvirkning i all aktivitet.
Les mer om Lærings- og mestringssenteret

Stillingen er 50% og det vil være mulig å kombinere denne stillingen med annen stilling ved Nordlandssykehuset.

 • Noe  reisevirksomhet 
 • Dagtid
 • Startdato etter avtale
Arbeidsoppgaver
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs, i samarbeid med erfarne brukere og klinikker ved Nordlandssykehuset. Utviklingsarbeidet medfører møteledelse.
 • Styrke den helsepedagogiske kompetansen hos helsepersonell, brukerrepresentanter og jobbe med fagutvikling sammen med andre HF i regionen. Blant annet innebærer dette undervisning/kompetansebygging til helsepersonell, studenter og brukere.
 • Jobbe med brukermedvirkning i utvikling av tilbud, oppfølging av erfarne brukere og tett dialog med brukerorganisasjoner.
 • Samarbeide med kommunehelsetjenesten og andre aktører, spesielt med fokus på helsefremmende tiltak.
 • Være med å videreutvikle tekniske løsninger innen pasient- og pårørendeopplæring, og holde seg faglig oppdatert innen dette feltet.  
Kvalifikasjoner
 • Helse- eller sosialfaglig bakgrunn minimum 3 år (bachelor)
 • Helsepedagogisk eller pedagogisk utdanning. Søkere med erfaring med helsespedagogisk arbeid vil også bli vurdert.
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus. Erfaring og kjennskap til psykisk helse og rus feltet vil vektlegges.
 • Erfaring og utdanning innen ulike elektroniske verktøy og media er å foretrekke.
 • Erfaring med helsepedagogisk utdanning er ønskelig
 • Erfaring og kjennskap til psykisk helse og rus feltet vektlegges
 • Erfaring og interesse for IT løsninger er ønskelig 
Personlige egenskaper
 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig
 • Er en formidler, som er vant til å dele kunnskap og liker å undervise
 • Evne til å motivere og veilede andre
 • Har en utpregede samarbeidsevner og gjennom dette skaper gode relasjoner
 • Utadvendt, positiv og engasjert
 • Liker å jobbe selvstendig, er strukturert, systematisk, løsningsorientert og har gjennomføringskraft
 • Er nytenkende og innovativ, og bidrar til faglig utvikling
 • Gode vurderingsevner og fleksibilitet
 • Strategisk forståelse og evne til å se helhet
Vi tilbyr
 • Et godt fagmiljø
 • Gode kollegaer
 • Allsidige og spennende arbeidsoppgaver 
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag
 • Lønn i h.t. tariff
Jorunn Hunstad Brendeford
Enhetsleder
 91761199
 Jorunn.Brendeford@nordlandssykehuset.no
Søknadsfrist: 19.09.2021
 
Arbeidssted: Parkveien 95, 8005 Bodø, Norge