Categories
Uncategorized

Enhetsleder voksenpsykiatrisk enhet – Lofoten

Enhetsleder Voksenpsykiatrisk Enhet Lofoten

PHR Lofoten og Vesterålen DPS

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske spesialisthelsetjenester til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. Våre enheter er lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.

Vi samarbeider med Salten DPS og klinikkens spesialavdelinger forøvrig om blant annet døgn- og akuttilbud til våre pasienter.

Vi søker nå ny enhetsleder til Voksenpsykiatrisk Enhet i Lofoten da denne går over i annen stilling i klinikken.

Arbeidsoppgaver

 • Enhetsleder har ansvar for den daglige driften – som bl.a. innebærer personalforvaltning, faglig ansvar og økonomiansvar
 • Enhetsleder rapporterer til avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole-/ universitetsnivå
 • Relevant videreutdanning
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å stå i endringsprosesser
 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i en enhet med godt arbeidsmiljø og med medarbeidere som holder høyt faglig nivå
 • Mulighet for interne og eksterne kurs
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
Categories
Uncategorized

Enhetsleder Regional enhet for psykose

Enhetsleder Regional enhet for psykose

PHR Spesialpsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset

Nordlandssykehusets psykisk helse-og rusklinikk omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern og rusbehandling. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland. Klinikken har også regionale tjenestetilbud.

Regional enhet for psykoser (REFP)  er en del av Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) som  er klinikkens største avdeling og har primært elektiv drift. Klikk her for mer informasjon.

Enheten har to atskilte lokasjoner beliggende i bydelen Rønvik i Bodø, og man skiller mellom «1. etasje» og «2. etasje»:

Enhet for psykoser 1 har 6 behandlingsplasser og gir tilbud om behandling til pasienter som har vært gjennom diagnostisering og har en kjent psykoselidelse. Målgruppen her vil være personer med langvarige eller tilbakevendende psykoselidelser primært i aldersgruppen over 30 år.

Enhet for psykoser 2 har 14 behandlingsplasser og som gir et tilbud om utredning og behandling til unge, nysyke (aldersgruppen 16-30 år), der det er mistanke om alvorlig psykoselidelse.

De to lokasjonene arbeider tett sammen, og pasienter gis tilbud om plass ved den enkelte lokasjon ut fra en helhetsvurdering. Enheten organiserer også regionalt fagnettverk for psykose, og har fokus på pårørendearbeid. Se forøvrig vår informasjonsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=9oWZYpq-EPw

Du vil her inngå i et lederteam med to enhetsledere, fagrådgiver og ass.enhetsleder/merkantil rådgiver, så lederstøtte vil du ha tilgjengelig. Stillingen som utlyses vil ha Psykose 1 som primært ansvarsområde. 

Liker du å være del av et stort arbeidsmiljø, og utvikle deg som fagperson og leder kan dette være jobben for deg. Du vil bli en del av spesialpsykiatrisk lederfellesskap bestående av avd.ledelse og 7 enhetsledere, med felles møter og kunnskapsutveksling. Vi ønsker å satse på våre ansatte som ønsker å bidra til å utvikle oss videre, samt legge til rette for kurs og utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av enheten
 • Personalansvar
 • Økonomistyring
 • Rekruttering og fagutvikling
 • Kvalitetsforbedring
 • HMS-arbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønske om erfaring fra arbeid innen psykisk helse og rus.
 • Ledererfaring og ønske om lederutdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Bidrar til samarbeid, motivasjon og inspirasjon
 • Faglig engasjert, innovativ og kreativ
 • Løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Ha gode IKT-ferdigheter, både kliniske og administrative systemer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver, utfordringer og muligheter.
 • Muligheter for påvirkning av eget arbeid.
 • Mulighet for læring og videreutvikling.
 • Samarbeid i lederteam og med egen fagrådgiver.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no
 • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo.no  

Kontakt
Krister Krutnes, Ass. avdelingsleder, 911 31 190, krister.krutnes@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Kløveråsveien 1, 8076 Bodø

Søknadsfrist: 5. juni 2020